Ovčia farma Čierťaský Roman sa nachádza na strednom Slovensku v podhorskej oblasti v obci Horná Trnávka. Vznik farmy sa datuje od 8. februára 2004 kedy bola naša farma zaregistrovaná a odštartovala svoju činnosť. Preto oficiálnu, lebo ovce sme chovali aj predtým, ale robili sme to ako hobby.
Pri výbere plemena sme sa rozhodovali medzi mliekovým a mäsovým programom. Nakoľko chov oviec na Slovensku je zameraný viac na mliekovú produkciu rozhodli sme sa pre chov mliekových plemien oviec.
Na farme chováme špecializované mliekové ovce plemena Východofrízke a Lacaune. Naša produkcia je zameraná na výrobu hrudkového syra a na odchov a predaj plemenných jahničiek a baranov uvedených plemien pre potreby šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov.